How Far To Little Rock

Idag har det blivit allt mer vanligt med illegal transport utav droger in i länder och siffrorna höjs och höjs för varje år som går. Man tänker att myndigheter egentligen ska bli bättre och bättre på att fånga dessa skurkar, men icke sade Nicke. Brottsligheten blir bara värre. Men, det finns laglig import också utav droger in till länder. En utav de största importörerna utav kokablad är det stora Coca-Cola företaget. Utav kokabladen så kan man tillverka drogen kokain. Årligen så importerar Coca-Cola mer än 100 ton kokablad till USA. 

Latest network posts

» Se all new blog posts in our blog network