How Far To Little Rock

Stratovulkaner är de vulkaner som exploderar.I en stratovulkan bildar magman ett tryck och när trycket är tillräckligt högt exploderar vulkanen. Det går ofta inte att veta var vulkanen ska explodera eftersom det är där jordskorpan är svagast och ofta har den ett mycket snabbt förlopp så det kan vara svårt för människor att hinna evakuera sig. Vesuvio är en sådan vulkan och förödelserna som uppstod efter den är välen av de mest kända i historien. Utgrävningar har visat att människor som låg och sov inte ens hann vakna ur sin sömn. Utgävningar visar att männsikorna fortfarande ligger och sover helt ovetandes om vuölkanens aktivitet.

Latest network posts

» Se all new blog posts in our blog network